Equipo Promotor de Helduari Komunitatea

Conoce al equipo que ha hecho esta iniciativa posible

Equipo Coordinador

Josi Roig Fàbregas

Fundadora y Gerente de Bat, Bi ta Hiru

[EU]

Josi Roig Fàbregas, antropologo sozial eta kulturala da, lehen hezkuntzako irakaslea eta Bat, Bi ta Hiru enpresaren sortzaile eta kudeatzailea. Hainbat proiektu parte-hartzaile sustatu ditu, hala nola Zergatik ez edo UPV-EHU Gizarte Antropologiako graduaren amaierako lehen graduazioa. Gainera, bere enpresa-proiektua Txekintek deialdian onartu zen eta Gazte Ekintzailea proiektu pilotuko ikasleen lehen promozioa izan zen.

Ekintzailea da eta aktiboki parte hartzen du hurbileko testuinguru sozialak hobetzearen alde. Tinko sinesten du gizarte-berrikuntzan, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko tresna gisa. Bere lana zentzuzko erronkak sortzera eta horiek belaunaldien arteko taldeekin eta 50+ pertsonekin lortzera bideratuta dago.

[ES]

Josi Roig Fàbregas, es antropóloga social y cultural, maestra en educación primaria y fundadora y gerente de la empresa Bat, Bi ta Hiru. Ha promovido varios proyectos participativos a nivel comunitario tales como Zergatik ez o la primera graduación del fin de grado de Antropología social UPV-EHU. Además, su proyecto empresarial fue aprobado en la convocatoria Txekintek y fue primera promoción de estudiantes del proyecto piloto Gazte ekintzailea.

Es emprendedora y participa activamente a favor de la mejora de contextos cercanos sociales. Cree firmemente en la innovación social como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Su labor está destinada a crear retos con sentido y conseguirlos con equipos intergeneracionales y personas 50+.

Ibon Garmendia Ansola

Director de Proyectos en Bat, Bi ta Hiru

[EU]

Ibon Garmendia Ansola, LEINN (Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza) graduduna da Mondragon Unibertsitatean, talde ekintzaileen coach-a eta proiektuen zuzendaria Bat, Bi Ta Hirun.

Unibertsitatea hasi zenetik ekintzailetzarekin eta jendeak elkarrekin eraikitzen dituen testuinguruak erraztearekin lotuta egon da. Ekintzailetza-ekosistemen garapenean eta proiektu nazionalen zein nazioartekoen inkubazio eta azelerazio programen garapenean parte hartu du, hala nola Culinary Action eta Gen-e gizarte inkubategia.

Ekintzailea, sortzailea eta aldakorra da. Pertsonekin lan egitea, gauza berriak aurkitzea eta gauza harrigarriak sortzen diren testuinguruak erraztea maite du.

[ES]

Ibon Garmendia Ansola, es graduado en LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) por la Universidad de Mondragon, coach de equipos emprendedores y director de proyectos en Bat, Bi ta Hiru.

Desde que comenzó la universidad ha estado ligado al emprendimiento y a facilitar contextos donde la gente construya conjuntamente. Ha participado en el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento y en el desarrollo de programas de incubación y aceleración de proyectos nacionales como Culinary Action e internacionales como La incubadora social Gen-e en Valparaíso.

Es emprendedor, creativo y versátil. Le encanta trabajar con personas, descubrir cosas nuevas y facilitar contextos donde surjan cosas sorprendentes.

Equipo de Contenido y Comunicación

Pilar Lekuona

Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI)

[EU]

Pilar Lekuona, Erizaintza Geriatrikoan erizaina eta espezializatuta Euskal Herriko Unibertsitatean . Bere eremu profesionala nazionala izan da eta bere Curriculuma Sare Profesionalen bitartez jarrai daitekeen arren, bere lan esparru nagusia zahartzea, geriatria, gerontologia, zuzendaritza eta koordinazio sanitarioa eta 25 urte baino gehiagoz taldeen lidergoa izan da.

Gipuzkoako Zaharren Egoitzetako osasun- eta erizaintza-arretari buruzko azterlanaren egileetako bat izan zen 2010ean.

Erizaintzako Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurako Erizaintza Geriatrikoko Espezialistako kide titularra 2016.

Erizaintza Geriatrikoaren Batzorde Nazionaleko kidea, Osasun Ministerioan, Erizaintzako Kontseilu Nagusiaren ordez. 2021

Donostiako Udaleko Gizarte Kontseiluko lehendakariordea 2019.

2013az geroztik, Gipuzkoako Erizainen Elkargo Ofizialeko lehendakari eta gerente izendatu dute, eta bertatik zuzentzen du Elkargo Profesionala eredu irekiago, modernoago eta teknologikoago batera aldatzen, Erizaintzako eta Herritartasuneko profesionalek eskuragarri izango duten informazio-sistema batekin.

[ES]

Pilar Lekuona, es Enfermera y Especialista en Enfermería Geriátrica por la Universidad del País Vasco. Su ámbito profesional ha sido nacional y aunque su Currículum puede seguirse a través de las Redes profesionales, su ámbito principal de trabajo ha sido el envejecimiento, la geriatría, la gerontología, dirección y coordinación sanitaria y liderazgo de equipos durante más de 25 años.

Coautora del estudio sobre “Atención sanitaria y de Enfermería en las Residencias de Ancianos de Gipuzkoa” en el año 2010.

Vocal Titular de Especialista de Enfermería Geriátrica del Pleno del Consejo General de Enfermería 2016.

Vocal de la Comisión Nacional de Enfermería Geriátrica, en el Ministerio de Sanidad en representación del Consejo General de Enfermería. 2021

Vicepresidenta en el Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 2019.

Desde el 2013, nombrada Presidenta y Gerente del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa desde donde dirige la trasformación de un Colegio Profesional a un modelo más abierto, moderno y tecnológico, con un sistema de información accesible a los Profesionales de Enfermería y la Ciudadanía.

En la actualidad y desde el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, colabora activamente con Instituciones como Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamientos, Osakidetza, UPV, Asociaciones de pacientes y todos los profesionales de desde cualquier ámbito  (social, educativo, sanitario, político, investigación, comunicación… etc) desarrollen su actividad para mejorar la calidad de la salud de los ciudadanos.

Nekane Razkin Rozas

Periodista y Comunicadora en CR Comunicación

[EU]

Nekane Razkin Rozas, kazetaria bokazioz eta Informazio Zientzietan eta Ikus-entzunezko Komunikazioan unibertsitate-titulu bikoitza, 25 urterekin, komunikazioaren eta marketin digitalaren munduan irudien kudeaketari aplikatutako digitalizazioan aditu sutsua da.

[ES]

Nekane Razkin Rozas, periodista de vocación y doble grado universitario en Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual, a sus 25 años es una apasionada experta en digitalización aplicada a la gestión de las imágenes en el mundo de la comunicación y el marketing digital.

Sandra Til Lerin

Periodista y Experta en Comunicación Sociosanitaria en CR Comunicación

[EU]

Sandra Til Lerin, kazetaria eta osasun informazioan aditua da. Sentibera, informazioaren tratamenduan zorrotza, digitalizazioan zalea eta Gipuzkoako sektore soziosanitarioa ezagutzen duena, kazetari gisa 20 urte baino gehiagoko esperientzia duena.

Bera izango da zure harremanetarako pertsona biltzarraren egitarauarekin eta hizlariekin lotuta behar duzun guztiarako. Helduari komunitatea. Bere mugikorra 654410111 da eta pozik lagunduko dizu.

[ES]

Sandra Til Lerín, es periodista y experta en información sanitaria. Sensible, rigurosa en el tratamiento de la información, apasionada de la digitalización y conocedora del sector socio-sanitario en Gipuzkoa, con más de 20 años de experiencia como periodista.

Será tu persona de contacto para todo aquello que necesites relacionado con el programa de conferencias y en relación a los ponentes. Comunidad Helduari. Su móvil es 654410111 y estará encantada de poder ayudarte.

Conchi Roussel Guesalaga

Periodista y Experta en Comunicación Sociosanitaria en CR Comunicación

[EU]

Conchi Roussel Guesalaga, kazetaria eta komunikazioan eta kanal anitzeko marketinean aditua da. Hogeita hamar urte baino gehiagoko esperientzia duen Gipuzkoan informazio soziosanitarioan. Beti eskuragarri kazetari eta adituen arteko lotura errazteko, egiazko informazioa gure Lurraldean ibil dadin. Zerbait behar baduzu, ez izan zalantzarik berarekin harremanetan jartzeko. Helduari Komunitateko hedabideekin harremanetarako pertsona izango da. Bere sakelako telefonoa 609472934 da. [email protected] helbidera ere idatz diezaiokezu.

[ES]

Conchi Roussel Guesalaga, es periodista y experta en comunicación y marketing multicanal. Con más de treinta años de experiencia en Gipuzkoa en información sociosanitaria. Siempre disponible para facilitar la conexión entre personas compañeras del ámbito del periodismo y personas expertas a fin de que la información veraz fluya en nuestro Territorio. Si necesitas algo, no dudes en contactar con ella. Será la persona de contacto para los medios de comunicación en la Comunidad Helduari. Su móvil es 609472934. También le puedes escribir a [email protected].

Equipo de Apoyo Digital

Beñat Galdós Aizpurua

Secretario de Oniversity y Fundador de Galde

[EU]

Beñat Galdós Aizpurua, Ingeniaritza Informatikoko eta Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako graduatu bikoitza da Deustuko Unibertsitatean, eta giza prozesuak errazteko teknologia erabiltzeko grina du. Interes horren ondorioz, Oniversityren idazkaria da, Galderen sortzailea, baita Panel Health eta Panoramicen sortzailekidea ere.
 
18 urte zituenetik ari da lanean teknologian oinarritutako start-upen arloan, eta, beraz, arlo horren ezagutza zabala du, eta Deustuko Unibertsitatean irakasle arduradun gisa ezagutza hori partekatzea gustatzen zaio, Ingeniaritza Fakultatean klaseak emanez.
 
Horrez gain, AI Saturdays Euskal Autonomia Erkidegoan sustatu du, Donostian eta Bilbon, adimen artifizialean oinarritutako inpaktu sozialeko proiektuak prestatzeko eta elkarlanean sortzeko gune bat eratuz. Azkenik, Global Shapers sareko kide da, 20 eta 30 urte bitarteko gazteentzako Munduko Foro Ekonomikoak sustatutako sarea. Sare horren helburua hainbat jakintza-arlotako gazteei garrantzia ematea da, elkarrizketa, ekintza eta aldaketaren buru izan daitezen.

[ES]

Beñat Galdós Aizpurua, es doble graduado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, y es un apasionado del empleo de la tecnología para facilitar procesos humanos. Este interés le ha llevado a ser Secretario de Oniversity, fundador de Galde, así como cofundador de Panel Health y de Panoramic.
 
Lleva trabajando desde los 18 años en el ámbito de las start-ups basadas en tecnología, con lo que tiene un conocimiento extensivo de este ámbito, y le gusta compartir dicho conocimiento como profesor asociado en la Universidad de Deusto, impartiendo docencia en la Facultad de Ingeniería.
 
Adicionalmente, ha impulsado la comunidad AI Saturdays en el País Vasco, con ediciones en Donostia y Bilbao, la cual tiene como objetivo dar un espacio de formación y co-creación de proyectos de impacto social basados en Inteligencia Artificial. Finalmente, forma parte de la red Global Shapers, la red promovida por el Foro Económico Mundial de gente entre 20 y 30 años, cuya finalidad es poner a jóvenes de diferentes áreas de conocimiento en el centro para liderar el diálogo, la acción y el cambio.

Olga Rivera Hernáez

Doctora en CC.EE. y Empresariales, especialista en Innovación y Emprendedora

[EU]

Olga Rivera Hernáez, Deustuko Unibertsitateko Estrategia eta Informazio Sistemetako katedraduna da, Ekonomia eta Enpresa Zientzien doktorea Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, Harvardeko graduatu-ondokoan eta MITen. Bere bizitza profesionalean, CNIE Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionaleko lehendakaria ere izan da, Eusko Jaurlaritzako Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko sailburuordea, bai eta Oniversityren sortzaile eta lehendakaria ere.
 
Bi profesional gazteren ama da, eta belaunaldien arteko elkarrizketa berri baten beharra du. Etengabeko ikaskuntzaren bidez zahartze aktibo eta osasungarria ikertzen eta aktibatzen du. Sinetsita dago talentu seniorraren iraultza hasi besterik ez dela egin, eta hurrengo hamarkadetan eragin handiena izango duen ekonomiaren eta gure gizartearen indar eragileetako bat izango dela.
 
Beti aurkituko duzu prest lineako prestakuntza sustatzeko, 55 urtetik gorakoentzako presentzialaren osagarri gisa, ezagutza eta bikaintasuna demokratizatzen dituelako, eten digitalak hausten dituelako eta horrek prestakuntzan eta gizarte-diskriminazioan eragiten dituen desberdintasunak gainditzen laguntzen duelako.

[ES]

Olga Rivera Hernáez, es Catedrática en Estrategia y Sistemas de Información de la Universidad de Deusto, Doctora en CC.EE. y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, post-graduada en Harvard y el MIT. En su vida profesional ha sido también la presidenta del Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento CNIE, Viceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria del Gobierno Vasco, así como fundadora y presidenta de Oniversity.
 
Madre de dos jóvenes profesionales, y convencida de la necesidad de un nuevo diálogo Inter generacional, es una investigadora y activista del envejecimiento activo y saludable a través del aprendizaje permanente. Está convencida de que la revolución del talento senior no ha hecho más que empezar y será una de las fuerzas motrices de la economía y de nuestra sociedad con mayor impacto en las próximas décadas.
 
Siempre la encontrarás dispuesta a colaborar en la promoción de la formación on line como complementaria a la presencial para las personas mayores de 55 años porque democratiza el conocimiento y la excelencia, rompe las brechas digitales, y ayuda a superar de las desigualdades en el acceso a la formación y la discriminación social que eso ocasiona.

María Caballero

Diseñadora Gráfica

[EU]

María Caballero, diseinatzaile grafikoa da, eta CEINPROn prestakuntza profesional bikoitza du; lehena Aurreinprimaketa Digitaleko Erdi Mailan, eta, ondoren, Argitalpen Inprimatuen eta Multimedien Diseinuko eta Edizioko Goi Mailan.
 
Neska xehea da, kontzeptu erakargarri, iradokitzaile eta erraz ulergarrietan ideia asko laburbiltzen dituena; funtsezko alderdia seniorrek behar den edukin guztiak ahalik eta hoberen uler ditzaten.

[ES]

María Caballero, es diseñadora gráfica, con doble formación profesional en CEINPRO, primero en el Grado Medio de Preimpresión Digital, y posteriormente en el Grado Superior de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
 
Es una chica detallista, capaz de sintetizar muchas ideas en conceptos atractivos, sugerentes, y fácilmente comprensibles; aspecto esencial para que las personas seniors puedan recopilar todo el contenido necesario de manera adecuada.
Ir arriba
Abrir chat
1
¿Quieres hablar con nosotros/as?
¿Quieres hablar con nosotros/as?
¡Hola!

Gracias por interesarte en Helduari Komunitatea, la comunidad para las personas mayores de 55 años que siguen abordando retos para mejorar su futuro.

Si quieres hablar o comunicarte con nosotros, incluso para pedirnos que te llamemos, puedes hacerlo por estos medios:

• Teléfono móvil: +34 625 023 696
• Email: [email protected]

También puedes entrar directamente en contacto por WhatsApp pinchando en el icono de chat. Esperamos resolver todas tus preguntas, y contar contigo para la puesta en marcha de esta comunidad pionera.

¡Hasta pronto!