Profesorado de Helduari Komunitatea

Conoce al profesorado que te acompañará en las diferentes sesiones

Irene Duo Trecet

Enfermera

[EU]

Irene Duo Trecet, Pasai Donibanen jaiotako erizaina, Giza Nutrizioan eta Dietetikan diplomaduna eta Nutrizioan eta Kirolean unibertsitateko aditua da.

Esperientzia profesional luzean, ospitaleko erizain asistentzial gisa, Oinarrizko Laguntzan, Larrialdietan, kudeaketan lan egin du, eta hainbat ikastaro eta prestakuntza eman ditu erizain gisa. Kirola maite du.

[ES]

Irene Duo Trecet, enfermera nacida en Pasajes San Juan es también Diplomada en Nutrición Humana y Dietética y Experta universitaria en Nutrición y Deporte.

En su dilatada experiencia profesional ha trabajado como enfermera asistencial hospitalaria, en Atención Primaria, en Urgencias, en gestión y ha impartido numerosos cursos y formaciones como enfermera docente. Es una amante del deporte.

Borja Gil

Enfermero

[EU]

Borja Gil, Erizaintzako gradua Valladolideko Unibertsitatean. Osasun Mentaleko espezialista, Santiago Ospitaleko Irakaskuntza Unitatean (Gasteiz). Administrazio itundu eta publikoan esperientzia izatea. COEGIko Osasun Mentaleko Batzordeko kidea 2013tik.

[ES]

Borja Gil, Graduado en Enfermería por la Universidad de Valladolid. Especialista en Salud Mental por la Unidad Docente del Hospital Santiago (Gasteiz). Experiencia en administración concertada y pública. Miembro de la Comisión de Salud Mental del COEGI desde 2013.

Javier Fernández de Trocóniz Ibáñez de Garayo

Presidente de SECOT-Álava

[EU]

Javier Fernández de Trocóniz Ibáñez de Garayo. Ezkondua da eta hiru seme-alaba ditu. Enpresa Zientzietan lizentziaduna da. Hainbat arlo eta enpresatako zuzendaria izan da eta gaur egun erretiratuta dago. Secot eta Caritasen boluntarioa da, Secot-Arabako lehendakaria eta Zuzendaritza Batzorde Nazionaleko kidea. Boluntarioen Euskal Kontseiluko kidea (Eusko Jaurlaritzaren esparruan) eta EABko kidea, Euskadiko Adinekoen Batzordea (Eusko Jaurlaritzaren elkarrizketa zibileko mahaiaren zati bat).

[ES]

Javier Fernández de Trocóniz Ibáñez de Garayo. Casado y con tres hijos es licenciado en Empresariales. Ha sido directivo de diversas áreas y empresas y en la actualidad está jubilado. Es voluntario de Secot y Cáritas, presidente de Secot-Álava y vocal de la Junta Directiva Nacional. Miembro del Consejo Vasco del Voluntariado (en la esfera del Gobierno Vasco) y miembro del EAB, Euskadiko Adinekoen Batzordea (parte de la mesa de dialogo civil del Gobierno Vasco).

Agustín Mendiburu

Enfermero

[EU]

Agustín Mendiburu, Erizaintzako Graduatua Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU). Biologiako lizentziaduna eta kirol jardueretako tituluduna, bakarka nahiz taldeka. Gaur egun, Donostiako Unibertsitate Ospitalean, Bizkortze Unitatean eta ABUn lan egiten du. Entzuteko eta ikasteko prest beti.

[ES]

Agustín Mendiburu, Graduado en Enfermería en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Licenciado en Biología y titulado en Actividades Deportivas de forma individual y colectiva. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Donostia, en la Unidad de Reanimación y URPA. Siempre dispuesto a escuchar y aprender.

Naia Hernantes

Doctora en Enfermería

[EU]

Naia Hernantes erizaintzako doktorea da, eta 2021etik ikertzen du UPV/EHUn. Bere lan esperientzian, esparru akademikoan ez ezik, komunitate mailan ere garatu ahal izan da, udal batean eta boluntarioen elkarteetan lan eginez.

[ES]

Naia Hernantes es doctora en enfermería y trabaja desde el 2021 como profesora-investigadora en la UPV/EHU. En su experiencia laboral, además de en el ámbito académico, ha podido desarrollarse en el ámbito comunitario, desde el trabajo en un ayuntamiento y asociaciones de voluntariado.

Gema Bikuña

Enfermera de Urgencias

[EU]

Gema Bikuña Larrialdietako erizaina da eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHUko) irakaslea izan da 9 urtez. Osasunerako hezkuntzaren zale amorratua, lehen laguntzekin, bihotz-biriketako bizkortzearekin (BBB) eta abarrekin lotutako hainbat lantegitako irakaslea izan da, eta izaten jarraitzen du.

[ES]

Gema Bikuña es enfermera de Urgencias y ha sido profesora en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) durante 9 años. Apasionada de la educación para la salud ha sido y es docente de múltiples talleres relacionados con los primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar (RCP), etc.

Jaione Elexpuru Estomba

Enfermera especialista en Geriatría

[EU]

Jaione Elexpuru, erizain espezialista da geriatrian. Matia Fundazioan lan egiten du 2003tik. Gaur egun erizain erreferentea da Bermingham Ospitaleko Errehabilitazioko laugarren solairuan. Beti ikasteko eta partekatzeko prest egon da, eta ikerketa hau bezalako proiektu interesgarrietan parte hartu dut: osagai anitzeko ariketa fisikoko programa batek (VIVIFRAIL) komunitatean bizi diren narriadura kognitiboa duten adineko ahulen gaitasun funtzionalean duen eragina: saiakuntza kliniko multizentrikoa.

Berriki sartu da Erizaintza Geriatrikoko Espainiako Elkarteko kide lanpostuan. Errespetu eta ilusio handiz ekin zion proiektuari.

[ES]

Jaione Elexpuru, es enfermera especialista en geriatría. Trabaja en Matia Fundazioa desde el año 2003. Actualmente es enfermera referencial en la cuarta planta de Rehabilitación del Hospital Bermingham. Siempre dispuesta a aprender y compartir, ha participado en proyectos tan interesantes como este estudio: Impacto de un programa de ejercicio físico multicomponente (VIVIFRAIL) sobre la capacidad funcional en ancianos frágiles con deterioro cognitivo que viven en la comunidad: Ensayo clínico multicéntrico.

Recientemente entrada en el puesto de vocal en el País Vasco de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica. Proyecto que afrontó con mucho respeto y gran ilusión.

Gloria Urbistondo Lasa

Enferrmera Tutora en el Hospital Universitario de Navarra

[EU]

Gloria Urbistondo, Nafarroako Unibertsitateko Erizaintzako graduatua, Erizaintza Mediko Kirurgikoko diploma espezialista Nafarroako Unibertsitateko Klinikan. Geriatria eta Gerontologiako Balorazio eta Esku-hartze Masterra, A Coruñako Unibertsitatean, eta, ondoren, Geriatriako erizain espezialista, EIR bidez (barne-erizain egoiliarra), Matia Fundazioko Irakaskuntza Unitatean, Donostian.

Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuko Nafarroako Autonomia eta Pertsonen Garapenerako Agentziaren Balorazio eta Orientazio Zentroko mendekotasuna baloratzeko teknikaria. Bertan, Osasuna Sustatzeko eta Autozaintzarako Programa garatu du, Autonomia Pertsonalaren Sustapenerako eta Mendekotasuna Sustatzeko Zerbitzuen barruan.

Nafarroako geriatriaren arloan aritzen da batez ere, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Geriatriako Diziplina Anitzeko Irakaskuntza Unitateko erizain tutorea. Espainiako Erizaintza Geriatriko eta Gerontologikoaren Elkarteko geriatriako irakaskuntza-unitateei buruzko lantaldearen arduraduna.

[ES]

Gloria Urbistondo, es Graduada en Enfermería por la Universidad de Navarra, Diploma especialista en enfermería Médico Quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra. Máster en Valoración e Intervención en Geriatría y Gerontología por la Universidad de A Coruña y, posteriormente, Enfermera especialista en Geriatría por la vía EIR (Enfermera Interna Residente) en la Unidad Docente de Matia Fundazioa en San Sebastián.

Técnico valoradora de la dependencia en el centro de Valoración y orientación de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas perteneciente al departamento de derechos sociales del Gobierno de Navarra, donde ha desarrollado el Programa de Promoción de la Salud y el Autocuidado incluido dentro de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Promoción de la Dependencia.

Activa principalmente en el mundo de la geriatría Navarra,  Enfermera Tutora en la Unidad Docente Multidisciplinar de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra. Responsable del grupo de trabajo sobre Unidades docentes de geriatría de la Sociedad Española de Enfermería geriátrica y gerontológica.

Alba Parrado

Matrona

[EU]

Alba Parrado, Emagina da, non bere xedea eta grina emakumeei eta familiei laguntzea dena, edozein izanda ere haien bizitzako etapa, enpatiatik eta prozesu bakoitzarekiko errespetutik.

Pertsonei beharrezko tresnak ematen dizkie pertsona bakoitza bere osasunaren mende egon dadin, eta, horrela, alferrikako mendekotasunik sor ez dadin eta euren gorputzaz gehiago jabetzen lagun dezan lortzen du, nork bere burua zaintzea erraza izan dadin.

Munduko hainbat lekutan ibili da, kultura eta sendagaietatik ikasiz, medikuntza alopatikoa eta medikuntza naturala bateratuz, oreka bat bilatzeko eta, hala, emakume bakoitzari arreta indibidualizatuagoa, osoagoa eta zabalagoa eskaintzeko. Sexualitate kontzientean, ginekologia naturalean eta erditze atseginean espezializatu da.

[ES]

Alba Parrado, es una matrona cuya misión y su pasión es acompañar a mujeres y familias, sea cual sea la etapa de la vida en la que se encuentren, desde la empatía y el respeto a cada proceso.

Cree en dar a las personas herramientas necesarias para que cada persona sea autónoma de su propia salud, evitando así, generar dependencias innecesarias y contribuyendo a una mayor conciencia de su cuerpo, de manera que resulte fácil su auto-cuidado.

Ha viajado por diferentes lugares del mundo aprendiendo de las diferentes culturas y medicinas, buscando unificar la medicina alopática con la medicina natural, para encontrar un equilibrio y así ofrecer a cada mujer una atención más individualizada, más completa y más amplia. Se ha especializado en sexualidad consciente, ginecología natural y parto placentero.

Inmaculada Sánchez

Enfermera

[EU]

Inmaculada Sánchez, erizaina, Osasun Publikoko Unibertsitate Masterra egin du. Gizarte eta Kultura Antropologian lizentziatua. Osasun Sektoreko goi-zuzendaritzan aditua. Erizaintzako Administrazioko masterra.

Bere ibilbide profesionalean zehar, hainbat forotan parte hartu du eta kudeaketaren arloan lan egin du Ospitaleetan, Oinarrizko Laguntzan, Soziosanitarioan eta Osakidetzako Zuzendaritza Nagusian. 2021ean, COEGI 2021 saria eman zioten Erizaintza Lanbidearen Garapenari.

Gaur egun, erretiratuta, Erizain Erretiratuen COEGIko Batzordea koordinatzen du. AUBIXAko patroia da, eta EUSKOFEDERPENen egiten du lan boluntario gisa; erakunde horretako lehendakariordea da.

[ES]

Inmaculada Sánchez, enfermera, tiene un Máster Universitario en Salud Pública. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Experta en Alta Dirección en el Sector Salud. Máster en Administración de Enfermería.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en diferentes foros y ha trabajado en el ámbito de la gestión en: Hospitales, Atención Primaria, Sociosanitario y en la Dirección General de Osakidetza. En 2021 recibió el Premio COEGI 2021 al Desarrollo de la Profesión Enfermera.

En la actualidad, ya jubilada, Coordina la Comisión del COEGI de Enfermeras Jubiladas. Es Patrona de AUBIXA, y trabaja como voluntaria en EUSKOFEDERPEN, entidad de la que es su Vicepresidenta.

Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga

Investigador I+D+i en Grupo SSI

[EU]

Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga Doktorea, Gizarte Laneko Graduatua da. Ikerketa, Aholkularitza eta Gizarte Berrikuntzako Unibertsitate Masterra du Nazioarteko aipamenarekin Deustuko Unibertsitateko Giza Eskubideen doktoretza programan. Inpaktu handiko aldizkari zientifikoetan hainbat argitalpen ditu, baita liburu eta argitalpen kolektiboetan eta estatuko eta nazioarteko kongresuetan parte hartu du. Ikerketa lehiakorreko hainbat proiektutan esperientzia du, eta ikertzaile bisitaria izan da Manchesterko Unibertsitateko MUARG taldean (Manchester Urban Ageing Research Group). Gainera, estatuko eta nazioarteko hainbat ikerketa-plataforma eta -proiektutan parte hartzen du. Gizarte Laneko eta Gizarte Hezkuntzako graduetan eta Deustuko Unibertsitateko Gizartean Kalteberatasun eta Bazterketa Egoeran dauden Pertsonen artean Esku Hartzea Masterrean irakasle gisa lan egin du. Gaur egun, I+G+B ikertzailea da SSI Taldean. Bere ikerketa-arlo nagusiak ongizate eta zaintza sistemak, politika eta zerbitzuen kosorkuntza eta koprodukzioa, eta baita zahartzea edo komunitate-azterketak, dira.

[ES]

Dr. Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga es Graduado en Trabajo Social, Máster Universitario en Investigación, Consultoría e Innovación Social y Doctor (Cum Laude) con mención internacional en el programa de doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto. Cuenta con diversas publicaciones de impacto en revistas científicas, colaboraciones en obras colectivas, y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Tiene experiencia en diversos proyectos de investigación competitiva y ha sido investigador visitante en el equipo MUARG (Manchester Urban Ageing Research Group) de la Universidad de Manchester. Además, colabora y participa en diferentes plataformas y proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha impartido docencia en los Grados de Trabajo Social, Educación Social, y el Máster en Intervención con personas en situación de Vulnerabilidad y Exclusión Social en la Universidad de Deusto. Actualmente trabaja como investigador I+D+i en Grupo SSI. Sus principales áreas de investigación giran en torno a los sistemas de bienestar y cuidados, la cocreación y coproducción de políticas y servicios, el envejecimiento o los estudios de comunidad.

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/martin-zuniga-ruiz-de-loizaga/?originalSubdomain=es

Maria Chavarri

Investigadora Senior en Tecnalia

[EU]

Maria CHAVARRI doktorea. TECNALIAko Elikadura Osasungarriaren arloko Ikertzaile seniorra da. Biologia-zientzietan lizentziatua (Nafarroako Unibertsitatea, 1997) eta doktorea (Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003). 22 urtetik gorako esperientzia du I+G+B proiektuetan, bere espezializazio-lerroak hauek direlarik: elikagai funtzionalak, konposatu aktiboak hautatu eta lortzeko prozesu bioteknologikoak, hala nola probiotikoak, postbiotikoak eta prebiotikoak. In vitro bioerabilgarritasunari eta bateragarritasunari buruzko azterketak ere egin ditu. Hainbat argitalpen zientifiko, patente bat eta doktore-tesi bat idatzi ditu.

[ES]

Dra. Maria CHAVARRI. Investigadora senior en el área Alimentación Saludable de TECNALIA. Licenciada en ciencias Biológicas (Universidad de Navarra, 1997) y doctora en en (Universidad del País Vasco, 2003). Con más de 22 años de experiencia en proyectos de I+D+i, siendo sus líneas de especialización: alimentos funcionales, procesos biotecnológicos para la selección y obtención de compuestos activos, como probióticos, post-bióticos y prebióticos, así como también estudios de biodisponibilidad y compatibilidad in vitro. Es autora de varias publicaciones científicas, una patente y está dirigiendo una tesis doctoral.

Perfil profesional: http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/author/mariachavarri/

Itziar Vergara Micheltorena

Responsable de la Unidad de Investigación Atención Primaria y OSIs de Gipuzkoa

[EU]

Itziar Vergara Micheltorena doktorea, Medikuntzako lizentziaduna da, Familiako eta Komunitateko Medikuntzako espezialista, Osasun Publikoko masterra du Kaliforniako Unibertsitatean (Berkeley) eta Medikuntzako doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU). 2011tik, Gipuzkoako Oinarrizko Osasun Laguntzako eta ESI Ikerketa Unitateko arduraduna da. REDISSEC Zerbitzuak eta Kronikotasuna Ikertzeko Espainiako Sareko kidea da. Lehen Mailako Arretako Ikerketa Taldearen arduraduna eta Biodonostia IISen Zahartzeari buruzko Ikerketa Estrategiaren ahultasun-ikerketaren ildoaren buru da. Bi doktoretza-tesi zuzentzen ari da. Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta nazioarteko hainbat proiektutako ikertzaile nagusia da, 60 artikulu idatzi ditu eta bi patente asmatu ditu, zahartze osasuntsuaren sustapenarekin eta lehen mailako arretan ahultasunaren ekitearekin lotuta.

[ES]

Dra. Itziar Vergara Micheltorena, es Licenciada en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Salud Pública por la Universidad de California, Berkeley y Doctora en Medicina por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Desde 2011, es la Responsable de la Unidad de Investigación Atención Primaria y OSIs de Gipuzkoa. Es miembro de la Red Española de Investigación en Servicios y Cronicidad REDISSEC, Responsable del Grupo de investigación en Atención Primaria, y lidera la línea de investigación en fragilidad de la Estrategia de Investigación en Envejecimiento del IIS Biodonostia. Está dirigiendo dos Tesis Doctorales. Es Investigadora Principal de diversos proyectos de ámbito autonómico, estatal e internacional, así como autora de 60 artículos y coinventora de dos patentes relacionados con la promoción del envejecimiento saludable y el abordaje de la fragilidad en atención primaria.

Perfil profesional: https://www.biodonostia.org/areas_investigacion/epidemiologia-y-salud-publica/atencion-primaria/

Manuel Montejo

Director Tecnología de la Unidad de Salud de Tecnalia

[EU]

Dr. Manuel Montejo es el Director de Tecnología de la Unidad de Salud de TECNALIA. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco (1995) y doctor en Física Teórica por la Universidad de Barcelona (1999). Cuenta con más de 15 años de experiencia en liderar proyectos de I+D y de transferencia tecnológica, IDEKO (2004-2007), FATRONIK (2007-2010) y posteriormente en TECNALIA. A partir del 2011 dirige el departamento de eHealth de TECNALIA y en 2016 asume la dirección de Tecnología de la División de Salud. El Dr. Montejo es autor de varias publicaciones científicas y patentes, y tiene experiencia en un amplio rango de tecnologías, sus aplicaciones en el sector médico, y la gestión de la propiedad intelectual.

[ES]

Manuel Montejo doktorea, TECNALIAko Osasun Unitateko teknologia-zuzendaria da. Zientzia Fisikoetan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean (1995) eta Fisika Teorikoko doktorea Bartzelonako Unibertsitatean (1999). 15 urtetik gorako esperientzia du I+Gko eta teknologia-transferentziako proiektuen buru izaten, IDEKO (2004-2007), FATRONIK (2007-2010) eta, ondoren, TECNALIA. 2011tik aurrera, TECNALIAko eHealth sailako zuzendaria izan da, eta 2016. urtean, berriz, Osasun Dibisioko Teknologia Zuzendaria. Montejo doktorea zenbait argitalpen zientifiko eta patenteren egilea da, eta teknologia-esparru zabal batean esperientzia dauka, medikuntza sektorean dituen aplikazioetan eta jabetza intelektualaren kudeaketan.

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/manuelmontejo/?locale=es_ES

Adriana Martínez Sans

Directora de APTES

[EU]

Adriana Martínez Sans, Zientzia Ekonomiko eta enpresa-zientzian lizentziaduna da, Deustuko Unibertsitatean marketinean espezializatuta izanda. ICEXeko analista komertzial gisa eta Eroski Taldeko Erosketa Zentralean 10 urte baino gehiagoko esperientzia du. 2010etik, APTESeko (Gizarte Teknologia Sustatzeko Elkartea) kide da, eta elkartearen eguneroko jarduna zuzentzen du. Elkartearen zeregina da pertsonen bizitza hobetzen laguntzea, gizartearen diseinuaren eta teknologiaren bidez. APTESen, Adrianak teknologiaren eta esku-hartze sozialaren arloko pertsonak eta erakundeak lotzen ditu; adierazitako eremuetako erakunde publiko eta pribatuekin koordinatuta garatutako ekimenak eta proiektuak diseinatzen eta zuzentzen ditu. Ekimen eta proiektu horiek diseinu soziala duten eta teknologia sozialean oinarritzen diren soluzio berritzaileak eskaintzen dituzte.

[ES]

Adriana Martínez Sans, es Licenciada en CC. EE. Y Empresariales, con especialidad en Marketing por la Universidad de Deusto. Tiene experiencia como analista comercial del ICEX y durante más de 10 años en la Central de Compras de Grupo Eroski. Desde 2010, forma parte de APTES (Asociación para la Promoción de la Tecnología Social), dirigiendo el día a día de la asociación, cuya misión es la de contribuir a mejorar la vida de las personas a través del diseño y la tecnología social. En APTES, Adriana conecta personas y entidades del ámbito tecnológico y de la intervención social; diseña y lidera iniciativas y proyectos desarrollados en coordinación con entidades públicas y privadas de los ámbitos señalados. Estas iniciativas y proyectos aportan soluciones innovadoras que cuentan con un diseño social y se apoyan en tecnología social.

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/adriana-mart%C3%ADnez-sans-b1706217/

Jon Rivas Acebedo

Promotor del proyecto GUNEAK

[EU]

Jon Rivas Acebedo, Zientzia Fisikoetan lizentziaduna, Zaragozako Unibertsitatean. Fabrikazio Teknologia Aurreratuetako masterra, Bilboko Industria eta Telekomunikazio Ingeniarien Goi Eskolan. Hiru urtez ordenagailuak programatzen aritu ondoren, Bigarren Hezkuntzako irakasle gisa hasi zen irakaskuntzan, Sistema Elektronikoen espezialitatean. Erandioko (Bizkaia) TARTANGA Lanbide Heziketako Zentro Integratuan egiten du lan, mikrokontrolagailuen, sistema telematikoen eta etxe digitalaren arloetan. Azken hiru urteetan, TKNIKA Euskal Autonomia Erkidegoko LHko berrikuntza- eta ikerketa-zentroan, TKguneko proiektuen kudeaketa-bulegoan eta Biozientzien eta Jasangarritasunaren arloko proiektuen garapenean parte hartu du. Proiektu horien artean daude Tiny House, Guneak – Hogar Digital eta, azkenik, Etxe Adimentsu Egokitua.

[ES]

Jon Rivas Acebedo, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Máster en Tecnologías Avanzadas de Fabricación por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de Bilbao. Después de un breve paso de tres años por la empresa programando ordenadores, pasa al mundo de la docencia como Profesor del cuerpo de Educación Secundaria en la especialidad de Sistemas Electrónicos. Trabaja en el Centro Integrado de Formación Profesional TARTANGA de Erandio (Bizkaia) en las áreas de microcontroladores, sistemas telemáticos y hogar digital. Durante los 3 últimos años colabora en TKNIKA, centro de innovación e investigación de la FP del País Vasco, en la oficina de gestión de proyectos de TKgune y en el desarrollo de proyectos del area de Biociencias y Sostenibilidad, entre los que se encuentran los proyectos Tiny House, Guneak – Hogar Digital y el último, en ejecución, la Casa Inteligente Adaptada.

Aitor Urrutia Serrano

Doctor en Ciencias Politicas, Gestor de proyectos en la Universidad de Deusto y Asesor de programas de Personas Adultas Mayores de BBK

[EU]

Aitor Urrutia Serrano, EHUko Politika eta Administrazio Zientzietako doktorea da. Proiektuak kudeatu eta garatzeko jarduerak egiten ditu Deustuko Unibertsitatean. BBK Fundazioaren zahartze aktiboaren eta belaunaldien arteko harremanen arloko aholkularia.

[ES]

Aitor Urrutia Serrano, es Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la EHU-UPV. Realiza actividades de gestión y desarrollo de proyectos en la Universidad de Deusto. Asesor en materia de envejecimiento activo y relaciones intergeneracionales de la Fundación BBK. 

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/aitor-urrutia-serrano/

Javier González Lodoso

Director de Mercado Salud de Tecnalia

[EU]

Javier González Lodoso, Industria ingeniaria da, Bilboko Industria eta Telekomunikazio Ingeniaritzako Goi Eskola Teknikoak antolatua. Enpresen Kudeaketa eta Antolamenduko graduondokoa.

Aholkularitza teknologikoaren alorrean hainbat enpresatan lan egin ondoren, 2000. urtetik ari da lanean TECNALIAn. Sektore publikoko eta sozialeko arduraduna izan da, eta Robotiker-en Osasunaren eta Bizi Kalitatearen Unitatea sustatu du. Unitate hori Tecnaliaren egungo Osasun Unitatean sartu zen arte zuzendu zuen. Gaur egun, unitate horretako merkatu-zuzendariaren lanpostua betetzen du, eta osasunaren eta elikaduraren sektoreetan negozioa garatzeko ardura du. Gainera, Food+i enpresa-klusterreko Zuzendaritza Batzordeko kidea da.

Hainbat kongresu eta mintegitan parte hartu du hizlari gisa, eta hainbat argitalpen ditu teknologia soziosanitarioaren arloan. Zahartzeari, osasunari eta ezgaitasunari buruzko hainbat proiektutan parte hartu eta zuzendu du, eta 2006an ONCEren I+G nazioarteko saria lortu zuen.

[ES]

Javier González Lodoso, es Ingeniero Industrial especialidad Organización por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de Telecomunicaciones de Bilbao. Post-grado en Gestión y Organización empresarial.

Tras trabajar en diferentes empresas en el campo de la consultoría tecnológica, lleva desarrollando su actividad en TECNALIA desde el año 2000. Donde ha sido Responsable del Sector Público y Social, promoviendo la Unidad de Salud y Calidad de Vida en Robotiker, que estuvo dirigiendo hasta la su integración en la actual Unidad de Salud de Tecnalia. En la actualidad ocupa el puesto de Director de Mercado de dicha Unidad, donde se responsabiliza del desarrollo de negocio en los sectores de Salud y Alimentación. Además, es miembro de la Junta Directiva del clúster empresarial Food+i.

Ha participado como ponente en diversos congresos y seminarios y tiene varias publicaciones en el ámbito de la Tecnología socio-sanitaria. Ha participado y dirigido diferentes proyectos relativos al envejecimiento, salud y discapacidad y, en el año 2006 obtuvo el premio internacional de I+D de la ONCE.

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/javier-gonz%C3%A1lez-lodoso-3b980821/?originalSubdomain=es

Aitor Pérez Artetxe

Socio-Director de GEROKON

[EU]

Aitor Pérez Artetxe, Gizarte hezitzailea, MBA, Gizarte Berrikuntzako graduondokoa, Gizarte eta Kultur Animazioan aditua.

GEROKON, Gerontology Consulting-en sustatzaile eta soziozuzendari izan da 2000. urteaz geroztik, Horizon, ADIR-BIZGORRE (1998-1999) programa europarraren kudeatzailea eta Bizkaiko Gurutze Gorriaren jarduera eta zerbitzuen zuzendaria (1987-1998).

30 urte baino gehiagoko esperientzia du gizarte- eta osasun-zerbitzuen diseinuan eta kudeaketan, eta 2000. urteaz geroztik ehun erakunde publiko eta pribaturi baino gehiagori aholkuak eman dizkie zahartzearen eta mendekotasun-arretaren arloan.

[ES]

Aitor Pérez Artetxe, Educador social, MBA, Postgrado en Innovación Social, Experto en Animación Socio cultural.

Promotor y Socio-Director de GEROKON, Gerontology Consulting desde el año 2.000, ha sido Gestor programa europeo Horizon, ADIR-BIZGORRE (1998-1999), y Director de actividades y servicios Cruz Roja Bizkaia (1987-1998).

Acredita más de 30 años de experiencia en diseño y gestión de servicios sociales y socio-sanitarios, y desde el año 2.000 ha asesorado a más de un centenar de entidades, públicas y privadas, en materia de envejecimiento y atención a la dependencia.

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/aitor-p%C3%A9rez-artetxe-51189928/

Maria Luisa Mendizabal

Ex-Directora de Grupo SSI

[EU]

Maria Luisa Mendizabal Varela, 2.500 biztanleko Enkarterrietako herri batean bizi da.

Nire bizitza lasaia da, nire herriko Emakumeen Elkartearekin eta probintzia eta Euskal Herriko Adinekoen beste Elkarte batzuekin konprometitua.

SSI taldearen sortzaileetako bat naiz, eta asko ikasi dut ZAINKETEI buruz.

Gure gizartea osasuntsua izango da adinekoak zaintzen baditu, haien proposamenak entzuten baditu, haien beharrei erantzuten badie, ez soilik fisikoei.

Eta zainketa horretan pertsona ahul guztiak sartzen ditugu.

[ES]

Maria Luisa Mendizabal Varela, residente en un pueblo de Las Encartaciones de 2.500 habitantes. 

Mi vida actual es tranquila, comprometida con la Asociación de Mujeres de mi pueblo y con otras Asociaciones de Personas Mayores de ámbito provincial y del País Vasco.

Co-fundadora del Grupo SSI, es donde he vivido y aprendido mucho sobre CUIDADOS. 

Nuestra Sociedad será sana si cuida a las personas mayores, escucha sus propuestas, atiende a sus necesidades no sólo físicas.

Y en este cuidado incluimos a todas las personas frágiles.

Javier Martínez Lasa

Director de Acción Social RURAL KUTXA

[EU]

Javier Martínez Lasa, Diplomaduna eta enpresa-ikasketak, EHUren eskutik. ESICek banku-kudeaketa komertzialean eta Deustuko finantza-aholkularitzan aditua. ESIC Business & Marketing Schooleko Finantza Zuzendaritzako Masterra.

16 urteko esperientzia du bankuan, eta bere ibilbide profesionalaren zatirik handiena Caja Rural Kutxaren Harreman Instituzionalen Sailean egin du, erakunde publikoekin, ikastetxeekin, elkarteekin eta fundazioekin lankidetzan. 2020tik, Gizarte Ekintzako zuzendaria da erakunde horretan.

Etapa horretan, pertsonen zahartze aktibo eta osasungarria, boluntarioak edo silver ekonomikoari laguntzeko proiektuak gidatu ditu.

Gizarte arloko hainbat erakunderekin lan egiten du, zehazki, Ilundain Haritz-Berri Fundazioko kontseilari eta Solera Fundazioko boluntario gisa.

[ES]

Javier Martínez Lasa, Diplomado en CC.EE. y Empresariales, por la UPV/EHU. Experto en Gestión Comercial Bancaria por ESIC y en Asesoramiento Financiero por Deusto. Máster en Dirección Financiera por ESIC Business & Marketing School.

Con 16 años de experiencia en banca, la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en el departamento de Relaciones Institucionales de Rural Kutxa – Caja Rural, colaborando con organismos públicos, centros educativos, asociaciones y fundaciones. Desde 2020, es director de Acción Social en esta entidad. Durante esta etapa, ha liderado diferentes proyectos de envejecimiento activo y saludable de las personas, de voluntariado o de apoyo a la silver economy.

Colabora con diferentes entidades del ámbito social, concretamente, como consejero de la Fundación Ilundain Haritz-Berri y voluntario de la Fundación Solera.

Perfil profesional: https://www.linkedin.com/in/javier-mart%C3%ADnez-lasa-a8500767/

Ir arriba
Abrir chat
1
¿Quieres hablar con nosotros/as?
¿Quieres hablar con nosotros/as?
¡Hola!

Gracias por interesarte en Helduari Komunitatea, la comunidad para las personas mayores de 55 años que siguen abordando retos para mejorar su futuro.

Si quieres hablar o comunicarte con nosotros, incluso para pedirnos que te llamemos, puedes hacerlo por estos medios:

• Teléfono móvil: +34 625 023 696
• Email: [email protected]

También puedes entrar directamente en contacto por WhatsApp pinchando en el icono de chat. Esperamos resolver todas tus preguntas, y contar contigo para la puesta en marcha de esta comunidad pionera.

¡Hasta pronto!